logo
Tilbake

Bygdadyret

Bygdadyret (latin "sceptiscus introvertus") er et resultat av felles avlsarbeid i de mindre bosetninger som ved slutten av 1900-tallet var utbredt i store deler av landet. I dag finnes rasen i alle landets fylker, men med tyngdepunkt i Hordaland og Rogaland. I løpet av det siste århundre har rasen blitt påvirket av tilflyttinger, og således finnes den i dag i flere variasjoner.


Dyra er i dag oftest svart i pelsen, men brunrøde dyr kan også forekomme. Det kan være stor forskjell i forholdet mellom svart og rødbrun, alt fra nesten svart med hvit stripe over ryggen - til nesten helt brune dyr med få rød striper på sidene. Selv om det aldri ble full enighet om en felles rasestandard for bydgdadyret på grunn av stor skepsis, hevdet mange at dyret skulle være lysbrunt med stort brystparti og korte bakben som gjorde eventuelt behov for retrett mer effektivt. I dag ser vi flere variasjoner av rasen, og i 2012 vil det bli satt ned en forskningsgruppe som skal kartlegge rasen med det mål å få nedskrevet en nasjonal standard. Det er også ønskelig med større kunnskap rundt denne gamle norske rasen, da en større forståelse på hvordan avlet foregår kunne gitt et nytt perspektiv på dens utbredelse. Bygdadyret er vanskelig å få øye på da det har en sterk nedarvet skepsis til andre vesener, spesielt de utadvendte. Merk. bydgadyret kan også skifte ham om truet.

Tekst hentet fra "Gamle norske samfunnsraser, dels truet av endring i livsmønster og tilflytting til mindre bosettinger på nasjonalt plan".

Hvordan ser bygdadyret egentlig ut?